Formulieren en beleidsdocumenten

Als kinderopvangorganisatie hebben we vanuit de eisen en normen vanuit de wet een “Handboek” samengesteld, waarin alle beleidsdocumenten en formulieren staan weergegeven.

 

Downloads

Beleid gezondheid & ziekte
Ouderbeleid
Beleid ouder contact
Website Wijzigingsformulier
Aanvraagformulier
GGD Inspectierapport 03-09-2014
GGD Inspectierapport 30-07-2015
GGD Inspectierapport d.d. 28-08-2015
Jaarverslag Klachtenregeling 2015
GGD Inspectierapport 16-02-2016
Inspectie rapport KDV
GGD rapport t.b.v uitbreiding kindplaatsen
Regelment Oudercommissie 2017
Voedingsbeleid BSO 2017
Voedingsbeleid KDV 2017
Jaarverslag Klachtenregeling 2016
GGD Inspectierapport 2017 KDV Het Witte Toverhuisje
GGD Inspectierapport 2017 BSO De Witte Tovertuin
Algemene voorwaarden KDV
Algemene voorwaarden BSO
Jaarverslag klachtenregeling 2017 BSO/ KDV
Pedagogisch werkplan BSO per 01-01-2018
Beroepskrachten, groepsgrootte, extra dagdelen
Informatie Brochure KDV Het Witte Toverhuisje
informatie Brochure BSO De Witte Tovertuin
klachtenreglement 2018
pestprotocol
Drie uursregeling en achterwacht bij KDV Het Witte Toverhuisje / BSO De Witte Tovertuin
Hoe waarborgen wij de emotionele veiligheid van een kind bij KDV Het Witte Toverhuisje/ BSO De Witte Tovertuin
pedagogisch beleid KDV na 13-11-2018
pedagogisch beleid BSO na 13-11-2018
Veiligheid & Gezondheid BSO / KDV na 13-11-2018
GGD Rapport na bezoek KDV 13-11-2018
GGD Rapport na bezoek BSO 13-11-2018