Toeslagen + Tarieven opvang

Wet Kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit,
het toezicht en de financiering van kinderopvang.

Financiering

Als ouder ga je een overeenkomst aan met Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin en/ of KDV Het Witte Toverhuisje . Op grond van deze overeenkomst verzorgt Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin en / of KDV Het Witte Toverhuisje de Opvang en brengt dit bij u in rekening.
De combinatie werk/ studie en zorg voor uw kind(eren), geeft u recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang, de zogeheten kinderopvangtoeslag.
De hoogte van de bijdrage die ouders zelf betalen, is afhankelijk van:

• het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang
• de prijs van de kinderopvang
• het aantal uren kinderopvang per kind
• het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van
de ouders.

 

 


U kunt dit bij de Belastingdienst/Toeslagen (www.toeslagen.nl) aanvragen. Bereken snel en eenvoudig met behulp van de rekenmodule op deze site wat de opvang bij
De Witte Tovertuin en/ of bij KDV Het Witte Toverhuisje  u netto gaat kosten. Hiervoor heeft u tevens de offerte van BSO De Witte Tovertuin en KDV Het Witte Toverhuisje nodig, met daarop de uurprijs en het aantal uren op jaarbasis.
Buitenschoolse opvang De Witte Tovertuin en kinderdagverblijf KDV Het Witte Toverhuisje is een geregistreerde organisatie voor kinderopvang in de gemeente Westerwolde. Deze registratie is een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de kinderopvangtoeslag.

Registratienummer BSO De Witte Tovertuin:      199021831
Registratienummer KDV Het Witte Toverhuisje: 180207453

 

Kosten buitenschoolse opvang                                ( 4-12 jaar) per uur: € 6,80 
Kosten Kinderdagverblijf (0-4 jaar)/ peuteropvang (2-4 jaar) per uur: € 7,25

 

Overige informatie:


• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Belasting Toeslagen (kinderopvang)
• MO groep/ GGD