Buitenschoolse opvang in Bellingwolde

 
Welkom bij Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin!

Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin is er voor 4 -13 jarigen in de gemeente wedde.


De directie valt onder Mevr. M.T. de Wit - Houweling.

Zij word bijgestaan door Pedagogische medewerkster Mylene Slootweg, Pedagogisch medewerkster Wendy Tammeling, een pedagogische medewerkster Mariel Klooster. Samen vormen de directie en de pedagogische medewerksters een Manager Bedrijfsvoering/Kwaliteit Kinderopvang.

"Pedagogisch beleid hoort te leven, elke dag."

In het pedagogisch kader is een prachtige koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk, en dat wilde ik in onze organisatie ook zo, in het dagelijks handelen van onze pedagogisch medewerkers laten we dit dan ook echt leven.

Inleiding:

U bent op zoek naar een kwalitatieve kinderopvang waar u uw kind(eren) aan toevertrouwd, in een omgeving waar uw kind zich veilig en vertrouwd voelt. Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin biedt zo’n omgeving. U kunt uw kind met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Natuurlijk zijn al onze beroepskrachten ervaren & gediplomeerd conform de CAO kinderopvang zo hebben zij ook een geldig VOG (verklaring omtrent het gedrag) een kind EHBO en zijn zij in het bezit van een certificaat meldcode kindermishandeling welke net zoals de kinder EHBO elk jaar herhaald wordt. uiteraard zijn zij professioneel en betrokken, maar zeker net zo belangrijk, ze houden van hun vak en daarom bieden ze ook dat stukje persoonlijke aandacht. Het belang van uw kind staat bij Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin altijd voorop! Er is bij BSO de Witte Tovertuin plek voor maximaal 40 kinderen per dagdeel in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Er zijn twee basis groepen van maximaal 20 kinderen met 2 pedagogische leidsters op de groep, dit vormt samen de 40 kind plaatsen. Waar nodig worden de groepen ondersteund door een vrijwilligster of stagiaire.

Doelstelling: 

Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin biedt professionele opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen van 4 tot 13 jaar. We bieden voldoende speelgelegenheid in onze ruim opgezette accommodaties. We hebben gevarieerd spelmateriaal en organiseren regelmatig diverse activiteiten.
Onder deskundige leiding worden de kinderen hierbij gestimuleerd in lichamelijk, persoonlijke en sociale ontwikkeling; uiteraard zo veel mogelijk in samenspraak met de ouders.

Het belang van het kind staat bij Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin altijd voorop!

 

Recent nieuws

Jippie, we hebben een schilders ezel!

Lees meer