De Witte Tovertuin
Klik hier voor
De Witte Tovertuin
Buiten Schoolse Opvang
Het Witte Toverhuisje
Klik hier voor
Het Witte Toverhuisje
Kinder Dag Verblijf
Het Witte Toverbloemetje
Klik hier voor
Het Witte Toverbloemetje
Peuteropvang
Hoofdmenu
Hoofdmenu
Hoofdmenu

Buitenschoolse opvang (BSO) De Witte Tovertuin (4-12 jaar)

U bent op zoek naar een vertrouwde, kindvriendelijke en kwalitatieve goede kinderopvang waar u uw Parel(s) met een gerust hart aan kan toevertrouwen?  Waar ze op kunnen groeien en bloeien in een omgeving waar ze zich vooral veilig en vertrouwd voelen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden zo’n omgeving. Want echt, wij staan er voor! U kunt uw kind met een gerust hart aan ons toevertrouwen!

Onze vestigingen zijn aan de Hoofdweg 247 in Bellingwolde, aan de Hoofdweg 126 te Westerlee en de G. Topelenweg 9 in Drieborg. In Bellingwolde hebben we momenteel 40 kindplaatsen, in Westerlee 14 en Drieborg 22.

Ons kindcentrum beschikt over eigen vervoer om de kinderen naar school te brengen en van school op te halen. Er zijn ‘vaste’ chauffeurs die de kinderen van en naar school rijden. Zij staan op een vaste plek op het schoolplein met een herkenbare gele jas.

Er blijft altijd een pedagogisch medewerker op de groep om bij de kinderen te blijven die er al zijn.

Al onze beroepskrachten zijn ervaren & gediplomeerd conform de CAO kinderopvang en hebben een geldig VOG (verklaring omtrent het gedrag en worden zij continue gescreend, dit betekent dat elke verandering in de justitiële documentatie wordt doorgegeven aan Justis).  Alle vaste gezichten hebben een geldig oranje kruis kind EHBO en zijn in het bezit van een certificaat meldcode kindermishandeling. Onze medewerkers zijn professioneel en betrokken, maar zeker net zo belangrijk, ze houden van hun vak en daarom bieden ze ook dat stukje persoonlijke aandacht.

Het belang van uw Parel(s)  en het goede contact met u als ouder(s) staat bij onze gehele kinderopvang altijd voorop!

Leest u in ons pedagogisch werkplan meer over de inhoud en de invulling van onze opvang.

 

Het laatste nieuws

Het zijn de kleine dinge die je hart doen zingen

Het zijn de kleine dinge die je hart doen zingen

Waar een kind, kind mag zijn!
 

Onze doelstellingen


Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin (4-12 jaar), KDV Het Witte Toverhuisje (0-4 jaar)  en Peuteropvang het Witte Toverbloemetje bieden professionele opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen in de leeftijd van van 0 tot 13 jaar. We bieden voldoende speelgelegenheid in onze ruim opgezette accommodaties. We hebben gevarieerd spelmateriaal en organiseren regelmatig diverse activiteiten en werken met wisselende thema’s volgens het programma Doenkids.
Onder deskundige leiding worden de kinderen hierbij gestimuleerd in lichamelijk, persoonlijke en sociale ontwikkeling; uiteraard zo veel mogelijk in samenspraak met de ouders. Ook  hebben wij een kindvolg systeem welke elk jaar ( rond de verjaardag van uw kind(eren) met u als ouder(s)/ verzorger(s) besproken wordt en wanneer nodig eerder.

Het belang van elk kind staat bij onze opvang altijd voorop, onze slogan is dan ook als team: “Goede kinderopvang, wij gaan en staan er SAMEN voor”!