Buitenschoolse opvang in Bellingwolde

 
Welkom bij Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin & KDV Het Witte Toverhuisje

Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin is er voor 4 -13 jarigen & KDV Het Witte Toverhuisje is er voor 0-4 jarigen  in de gemeente Westerwolde.


De directie valt onder Mevr. M.T. de Wit - Houweling.

Zij word bijgestaan door Pedagogische medewerksters: KDV Mylene Slootweg (Hoofd KDV, vaste gezicht KDV) , Laura de Boer (2e vaste gezicht KDV, tevens extra waar nodig BSO), en wanneer nodig naast een vast gezicht Marjon Kemper Bolding. Op de BSO zijn dat Silvia Schoemaker (Hoofd BSO, vaste gezicht BSO), Dianne Heetebrij (2e vaste gezicht BSO), en hier ook waar nodig naast een vast gezicht Marjon Kemper - Bolding. Tevens heeft elk kind zijn eigen aanspreekpunt/ mentor .


Samen vormen de directie en de pedagogische medewerksters een Manager Bedrijfsvoering/Kwaliteit Kinderopvang.

 

"Pedagogisch beleid hoort te leven, elke dag."

In het pedagogisch kader is een prachtige koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk, en dat wilde ik in onze organisatie ook zo, in het dagelijks handelen van onze pedagogisch medewerkers laten we dit dan ook echt leven.

 

Inleiding:

U bent op zoek naar een kwalitatieve kinderopvang waar u uw kind(eren) aan toevertrouwd, in een omgeving waar uw kind zich veilig en vertrouwd voelt. Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin & KDV Het Witte Toverhuisje bieden zo’n omgeving. U kunt uw kind met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Natuurlijk zijn al onze beroepskrachten ervaren & gediplomeerd conform de CAO kinderopvang zo hebben zij ook een geldig VOG (verklaring omtrent het gedrag) een kind EHBO en zijn zij in het bezit van een certificaat meldcode kindermishandeling welke net zoals de kinder EHBO elk jaar herhaald wordt. uiteraard zijn zij professioneel en betrokken, maar zeker net zo belangrijk, ze houden van hun vak en daarom bieden ze ook dat stukje persoonlijke aandacht. Het belang van uw kind staat bij Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin & KDv Het Witte Toverhuisje altijd voorop! Er is bij BSO de Witte Tovertuin plek voor maximaal 40 kinderen per dagdeel in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Er zijn twee basis groepen van maximaal 20 kinderen met 2 pedagogische leidsters op de groep, dit vormt samen de 40 kind plaatsen. Bij KDV Het Witte Toverhuisje is er plek voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hiernaast zijn wij per september 2017 een peutergroep gestart en is de indeling als volgt: een bestaande groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, en een nieuwe groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De laatste groep (2-4 jaar) kan worden opgevangen in de BSO ruimte tot 15.00 uur en is zonder vakantie opvang, na 15.00 uur is de ruimte dus weer voor de BSO.  Waar nodig worden de groepen ondersteund door een vrijwilligster of stagiaire.

Doelstelling: 

Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin & KDV Het Witte Toverhuisje biedt professionele opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We bieden voldoende speelgelegenheid in onze ruim opgezette accommodaties. We hebben gevarieerd spelmateriaal en organiseren regelmatig diverse activiteiten en werke met wisselende thema's volgens het programma Doenkids.
Onder deskundige leiding worden de kinderen hierbij gestimuleerd in lichamelijk, persoonlijke en sociale ontwikkeling; uiteraard zo veel mogelijk in samenspraak met de ouders, hiervoor hebben wij bij de jonste (0-4) ook een kindvolg systeem welke elk jaar ( rond de verjaardag van het kindje) met de ouder(s)/ verzorger(s) besproken wordt en wanneer nodig eerder.

 

Het belang van het kind staat bij Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin & KDV Het Witte Toverhuisje altijd voorop, onze slogan is dan ook als team: "Goede kinderopvang, wij gaan en staan er SAMEN voor"!

 

Recent nieuws

Het zijn de kleine dinge die je hart doen zingen

Lees meer