De Witte Tovertuin
Klik hier voor
De Witte Tovertuin
Buiten Schoolse Opvang
Het Witte Toverhuisje
Klik hier voor
Het Witte Toverhuisje
Kinder Dag Verblijf
Het Witte Toverbloemetje
Klik hier voor
Het Witte Toverbloemetje
Peuteropvang
Hoofdmenu
Hoofdmenu
Hoofdmenu

Kinderdagverblijf (KDV) Het Witte Toverhuisje (0-4 jaar)

KDV Het Witte Toverhuisje is in Bellingwolde ontstaan binnen BSO de Witte Tovertuin. We zijn hier destijds stapje bij stapje naar toe gegroeid en samen met het team staan we volledig achter het concept! We hebben in onze vestigingen een "open deuren" beleid. We hebben geen deuren maar traphekjes en open ramen tussen de dagopvang en de buitenschoolse opvang zodat kinderen en medewerkers elkaar kunnen zien en horen en zich verbonden voelen met elkaar.

Onze vestigingen zijn aan de Hoofdweg 247 in Bellingwolde en aan de Hoofdweg 126 te Westerlee. 

Bellingwolde 

Het Witte Toverhuisje is gevestigd in een omgebouwde boerderij. Voor de kinderen van    0-4 jaar zijn twee ruimtes beschikbaar. Er is een ruimte ingericht voor kinderen van      0-2 jaar (maximaal 12 kindplaatsen) en een ruimte voor kinderen van 2-4 jaar (maximaal 16 kindplaatsen).

Westerlee

In Westerlee hebben we een kdv 0-4 jaar met maximaal 15 kinderen en een combinatie kdv/bso 2-12 jaar met maximaal 12 kinderen. Beide groepen hebben een eigen ruimte met vaste pedagogisch medewerkers.

Al onze beroepskrachten zijn ervaren & gediplomeerd conform de CAO kinderopvang en hebben een geldige VOG (verklaring omtrent het gedrag). Zij worden continue gescreend, dit betekent dat elke verandering in de justitiële documentatie wordt doorgegeven aan Justis. Alle vaste gezichten hebben een geldig Oranje Kruis kind EHBO en zijn in het bezit van een certificaat meldcode kindermishandeling. Onze medewerkers zijn professioneel en betrokken, maar zeker net zo belangrijk, ze houden van hun vak en daarom bieden ze ook dat stukje persoonlijke aandacht.

Het belang van uw Parel(s) en het goede contact met u als ouder(s) staat bij onze gehele kinderopvang altijd voorop.

Leest u in ons pedagogisch werkplan meer over de inhoud en de invulling van onze opvang.


 

 

Het laatste nieuws