De Witte Tovertuin
Klik hier voor
De Witte Tovertuin
Buiten Schoolse Opvang
Het Witte Toverhuisje
Klik hier voor
Het Witte Toverhuisje
Kinder Dag Verblijf
Het Witte Toverbloemetje
Klik hier voor
Het Witte Toverbloemetje
Peuteropvang
Hoofdmenu
Hoofdmenu
Hoofdmenu

Toeslagen + Tarieven opvang

Wet Kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit,
het toezicht en de financiering van kinderopvang.

Financiering

Als ouder ga je een overeenkomst aan met Buitenschoolse Opvang De Witte Tovertuin en/ of KDV Het Witte Toverhuisje of met peuteropvang Het Witte Toverbloemetje. Op grond van deze overeenkomst verzorgen wij de opvang en brengen wij u de kosten zoals overeen gekomen bij u in rekening.
De combinatie werk/ studie en zorg voor uw kind(eren), geeft u recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang, de zogeheten kinderopvangtoeslag. Ook kan dit anders zijn bij onze peuteropvang en zorgt (afhankelijk van uw inkomen) de gemeente voor het grootste gedeelte voor de kosten van de opvang.

 

De hoogte van de bijdrage die ouders zelf betalen, is afhankelijk van:

• het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang
• de prijs van de kinderopvang
• het aantal uren kinderopvang per kind
• het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van
de ouders.

U kunt dit bij de Belastingdienst/Toeslagen (www.toeslagen.nl) aanvragen. Bereken snel en eenvoudig met behulp van de rekenmodule op deze site wat de opvang bij
ons voor u netto gaat kosten. Hiervoor heeft u tevens de offerte van onze opvang nodig, met daarop de uurprijs en het aantal uren op jaarbasis.
Wij zijn een geregistreerde organisatie voor kinderopvang in de gemeente Westerwolde. Deze registratie is een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de kinderopvangtoeslag.

Registratienummer BSO De Witte Tovertuin      Bellingwolde                          : 199021831
Registratienummer KDV Het Witte Toverhuisje Bellingwolde                         
: 180207453
Registratienummer Peuteropvang Het Witte Toverbloemetje  Bellingwolde  : 123534872

Registratienummer BSO De Witte Tovertuin Westerlee                                    :  322988032
Registratienummer KDV Het Witte Toverhuisje Westerlee                               :  309540793

Registratienummer BSO De Witte Tovertuin Drieborg                                      :  653795361

Registratienummer BSO De Witte Tovertuin Heiligerlee                                   :  270614047

 

Kosten buitenschoolse/vakantie opvang               
VSO/ flexibele opvang                                                € 9,12   

Kosten Kinderdagverblijf                                          

Flexibele opvang KDV                                               € 10,25

peuteropvang                                                           €  10,25

** Peuteropvang: wanneer uw inkomen zeer laag is wordt het meeste vergoed door de gemeente, komt u kindje in aanraking voor extra scholing (VVE) dan wordt dit volledig vergoed door de gemeente.

 

Overige informatie:
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Belasting Toeslagen (kinderopvang)
• MO groep/ GGD