Oudercommissie

 


Oudercommissie

 

  • Oudercommissie
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Algemene commissielid
  • Vragen, opmerkingen of klachten
  • Klachtenregeling

 

 


Oudercommissie

 

De Wet Kinderopvangverplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen.
Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over bijvoorbeeld onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en de prijs van de opvang.

Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en de
ouders, het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders en het geven van adviezen aan de directie.

 

BSO De Witte Tovertuin heeft een oudercommissie die fungeert als adviesorgaan voor het team.
De oudercommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van 3 ouders van geplaatste kinderen.
De oudercommissie denkt mee en zoekt naar oplossingen voorbepaalde zaken en eventuele problemen.
Ook het organiseren van activiteiten is één van de taken van de oudercommissie.

 

De ouders kunnen de leden aanspreken of mailen als zij suggesties hebben of punten willen inbrengen.

 

De wijze waarop de oudercommissie functioneert, kan nagelezen worden in het Reglement van de Oudercommissie.
In de hal van BSO De Witte Tovertuin ligt een exemplaar van dit reglement, deze kunt u inzien.

 

De volgende vergaderdata's staan gepland in 2018


Dinsdag   23 januari     2018

Dinsdag   24 april         2018

Dinsdag   19 Juni          2018

Woensdag 7 november  2018

 

Alle vergaderingen starten om 20.00 uur s’avonds tot nu toe op de BSO
zelf, maar kan in overleg ook bij een OC lid thuis.

 


Voorzitter van de oudercommissie (KDV Het Witte Toverhuisje)                     Dhr. C. Pronk

  

Secretaris (BSO De WItte Tovertuin):                                                                Mevrouw Jessica Hulsebos

  

Algemene commissielid (BSO De Witte Tovertuin) :                                          Mevrouw Mariska Houwen

 

 

 

 

 

 

 Hieronder stellen de 3 leden zich aan u voor:

 

 

Voorzitter

 
Hierbij stelt Coen zich aan u persoonlijk voor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Ouders,

  

Mijn naam is Coen Pronk, vader van onze dochter Elin.

Mijn vrouw Janine en ik zijn 14 jaar bij elkaar waarvan we nu 3 jaar getrouwd zijn.

Wij komen beiden uit Veendam en hebben elkaar daar ook leren kennen.

We wonen nu 2 jaar in Bellingwolde en we voelen ons hier zeer goed thuis.

Het dorp spreekt ons vanaf het begin heel erg aan en het rustige wonen bevalt ons ook prima.

Ook zijn wij heel blij met KDV Het Witte Toverhuisje/ BSO De Witte Tovertuin als opvang voor onze dochter.

We hebben dan ook altijd een zeer goed en vertrouwd gevoel als wij onze dochter brengen en vervolgens naar ons werk gaan.

 


Voor de opvang en voor de oudercommissie is alle advies of kritiek belangrijk en altijd welkom.

Wij streven er als oudercommissie naar om goed benaderbaar te zijn en ten aller tijde

willen dienen als een spreekbuis voor ook eventuele lastige onderwerpen.

 


Ik ben altijd te bereiken via Mirjam of via mijn email adres coenpronk@hotmail.com.

 

 Secretaris:

Jessica Hulsebos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,

Mijn naam is Jessica Hulsebos, en ik kom sinds dit jaar het team versterken als algemeen lid van de oudercommissie. Ik ben de moeder van Elize. Zij komt op dinsdag en woensdag bij de BSO.

Mocht u vragen of suggesties hebben dan kunt u zich tot mij of 1 van de andere leden wenden. Mijn mailadres is nieuwenhuisj@hotmail.com

Groet,

Jessica

  

 

 

 Algemeen lid vanuit: BSO De Witte Tovertuin


 Mariska Houwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beste ouders.

 Mijn naam is Mariska Houwen en ik ben sinds september dit jaar algemeen lid.

 Ik ben 39 jaar en ik woon in Bellingwolde samen met Edwin en onze twee dochters Chaïra en Fayenne.

 Onze beide meiden zijn op maandag, woensdag en vrijdag op de BSO aanwezig.

 Ik ben werkzaam in verpleeghuis de Blanckenborg in blijham waar ik de opleiding volg tot verzorgende IG.

 Mocht u vragen of suggesties hebben dat kunt u zich wenden tot mij of 1 van de andere leden. Mijn emailadres is fayenne2012@yahoo.nl.

 Groetjes Mariska Houwen.

 

 

Vragen, opmerkingen of klachten

 

Het is belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of klachten naar BSO DeWitteTovertuin komt, zodat wij weten wat u ervaart.
U kunt dit bespreken met de betreffende eindverantwoordelijke van de groep of één van de leidsters.
Indien hiervoor meer tijd nodig is dan tijdens het halen en brengen beschikbaar is,vragen wij u een aparte afspraak te maken.

Meestal kunnen we eventuele problemen oplossen. In een ander geval zullen we u uitleggen waarom we op dat moment op een bepaalde manier gehandeld hebben.
U zult zich realiseren dat waar gewerkt wordt misverstanden kunnen ontstaan of fouten gemaakt kunnen worden.

 

Geeft dit geen tevredenheid dan kunt u contact opnemen met de directeur of de oudercommissie.

 


Daarnaast is er de Stichting Geschillencommissie Kinderopvang (naam verandering per januari 2018) . Dit is een landelijk werkende organisatie met een centraal
informatie- en meldpunt. Zij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 070-3105310 en per e-mail: registrat@geschillencommissie.nl. De behandeling van de
klacht via de Geschillencommissie kan tijd in beslagnemen. U kunt het klachtenreglement downloaden via de website www.degeschillencommissie.nl