De Witte Tovertuin
Klik hier voor
De Witte Tovertuin
Buiten Schoolse Opvang
Het Witte Toverhuisje
Klik hier voor
Het Witte Toverhuisje
Kinder Dag Verblijf
Het Witte Toverbloemetje
Klik hier voor
Het Witte Toverbloemetje
Peuteropvang
Hoofdmenu
Hoofdmenu
Hoofdmenu

Oudercommissie

Oudercommissie

  • Oudercommissie
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Algemene commissielid
  • Vragen, opmerkingen of klachten
  • Klachtenregeling

Oudercommissie

De Wet Kinderopvangverplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen.
Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over bijvoorbeeld onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en de prijs van de opvang.

Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en de
ouders, het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders en het geven van adviezen aan de directie.

BSO De Witte Tovertuin heeft een oudercommissie die fungeert als adviesorgaan voor het team.
De oudercommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van 3 ouders van geplaatste kinderen.
De oudercommissie denkt mee en zoekt naar oplossingen voorbepaalde zaken en eventuele problemen.
Ook het organiseren van activiteiten is één van de taken van de oudercommissie.

De ouders kunnen de leden aanspreken of mailen als zij suggesties hebben of punten willen inbrengen.

De wijze waarop de oudercommissie functioneert, kan nagelezen worden in het Reglement van de Oudercommissie.
In de hal van BSO De Witte Tovertuin ligt een exemplaar van dit reglement, deze kunt u inzien.

De volgende online vergaderdata's staan gepland in 2022:
Donderdag   7 april           2022
Donderdag   7 juli             2022
Donderdag 15 september 2022
Donderdag   3 november  2022

Alle vergaderingen starten om 19.30 uur s’avonds tot nu toe op de BSO
zelf, maar door corona is het een online vergadering.

Voorzitter van de oudercommissie ( BSO De Witte Tovertuin & KDV Het Witte Toverhuisje)   

Dhr. C. Pronk

Secretaris (BSO De WItte Tovertuin):                                                                

 Mevrouw Jessica Hulsebos

Algemene commissielid (KDV De Witte Tovertuin): 

Mevrouw Frederieke Klopstra

Algemene commissielid ( Peuteropvang Het Witte Toverbloemetje): 

Mevrouw Ariënne Dozeman

Voorzitter BSO; De Witte Tovertuin/ KDV Het Witte Toverhuisje 2-4 jaar. 

Hierbij stelt Coen zich aan u persoonlijk voor:

Beste Ouders,

Mijn naam is Coen Pronk, vader van onze dochter Elin.

Mijn vrouw Janine en ik zijn 14 jaar bij elkaar waarvan we nu 3 jaar getrouwd zijn. Wij komen beiden uit Veendam en hebben elkaar daar ook leren kennen. We wonen nu 2 jaar in Bellingwolde en we voelen ons hier zeer goed thuis. Het dorp spreekt ons vanaf het begin heel erg aan en het rustige wonen bevalt ons ook prima. Ook zijn wij heel blij met KDV Het Witte Toverhuisje/ BSO De Witte Tovertuin als opvang voor onze dochter. We hebben dan ook altijd een zeer goed en vertrouwd gevoel als wij onze dochter brengen en vervolgens naar ons werk gaan.

Voor de opvang en voor de oudercommissie is alle advies of kritiek belangrijk en altijd welkom. Wij streven er als oudercommissie naar om goed benaderbaar te zijn en ten aller tijde willen dienen als een spreekbuis voor ook eventuele lastige onderwerpen.

Ik ben altijd te bereiken via Mirjam of via mijn email adres coenpronk@hotmail.com.

Algemeen lid: KDV Het Witte Toverhuisje (0-2/ 2-4 jaar)

Beste ouders/verzorgende

Mijn naam is Kirsten Kemper. Moeder van 2 prachtige dochters Nora en Jill. Wij wonen met ons drieën in Bellingwolde. Sommige van jullie zouden mij wel kunnen vanuit het dorp. Ik werk als verzorgende IG in de Akkerheem in Bellingwolde.

Een tijdje geleden ben ik gevraagd om algemeen lid te worden van de oudercommissie. Dit heb ik met beide handen aangepakt. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben mogen jullie altijd een mail sturen naar kirsten_max@hotmail.com.

Mochten jullie mij voorbij zien komen op het kinderdagverblijf, mogen jullie mij ook altijd aanspreken.
 

 

 

Kirsten Pinkster

 

 Secretaris: BSO de Witte Tovertuin 

Beste ouder(s) / verzorger(s),


Mijn naam is Frederieke Klopstra en ik ben woonachtig in Bellingwolde.

De komende periode mag ik als secretaris de oudercommissie komen versterken. Wellicht kent u mij als de moeder van Benthe of als leerkracht bij uw zoon / dochter op school.
Mochten er vragen, ideeën of opmerkingen vanuit uw kant zijn, dan ben ik te allen tijde bereid om u te horen. U kunt mij dan ook aanspreken op het kinderdagverblijf en daarnaast ben ik te bereiken op het volgende e-mailadres: frederieke_klopstra@live.nl.

Algemeen lid vanuit: Peuteropvang Het Witte Toverbloemetje (2-4 jaar)

 

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Ariënne Dozeman, samen met mijn vriend woon ik sinds de
zomer van 2018 in Bellingwolde.
We hebben twee dochtertjes, Carlotta en Ceder. Ceder gaat met veel
plezier naar peuterspeelzaal Het Witte Toverbloemetje, en inmiddels is ook een derde kindje op komst!

Mijn vriend is verpleegkundige op de intensive care, zelf werk ik als
freelance journalist en filmmaker.

Voor vragen of suggesties kunt u mij altijd mailen:
ariennedozeman@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Het is belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of klachten naar BSO DeWitteTovertuin komt, zodat wij weten wat u ervaart.
U kunt dit bespreken met de betreffende eindverantwoordelijke van de groep of één van de leidsters.
Indien hiervoor meer tijd nodig is dan tijdens het halen en brengen beschikbaar is,vragen wij u een aparte afspraak te maken.

Meestal kunnen we eventuele problemen oplossen. In een ander geval zullen we u uitleggen waarom we op dat moment op een bepaalde manier gehandeld hebben.
U zult zich realiseren dat waar gewerkt wordt misverstanden kunnen ontstaan of fouten gemaakt kunnen worden.

Geeft dit geen tevredenheid dan kunt u contact opnemen met de directeur of de oudercommissie.

Daarnaast is er de Stichting Geschillencommissie Kinderopvang (naam verandering per januari 2018) . Dit is een landelijk werkende organisatie met een centraal
informatie- en meldpunt. Zij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 070-3105310 en per e-mail: registrat@geschillencommissie.nl. De behandeling van de
klacht via de Geschillencommissie kan tijd in beslagnemen. U kunt het klachtenreglement downloaden via de website www.degeschillencommissie.nl