De Witte Tovertuin
Klik hier voor
De Witte Tovertuin
Buiten Schoolse Opvang
Het Witte Toverhuisje
Klik hier voor
Het Witte Toverhuisje
Kinder Dag Verblijf
Het Witte Toverbloemetje
Klik hier voor
Het Witte Toverbloemetje
Peuteropvang
Hoofdmenu
Hoofdmenu
Hoofdmenu

Oudercommissie

Oudercommissie

  • Oudercommissie
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Algemene commissielid
  • Vragen, opmerkingen of klachten
  • Klachtenregeling

Oudercommissie

De Wet Kinderopvangverplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen.
Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over bijvoorbeeld onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en de prijs van de opvang.

Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en de
ouders, het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders en het geven van adviezen aan de directie.

BSO De Witte Tovertuin heeft een oudercommissie die fungeert als adviesorgaan voor het team.
De oudercommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van 3 ouders van geplaatste kinderen.
De oudercommissie denkt mee en zoekt naar oplossingen voorbepaalde zaken en eventuele problemen.
Ook het organiseren van activiteiten is één van de taken van de oudercommissie.

De ouders kunnen de leden aanspreken of mailen als zij suggesties hebben of punten willen inbrengen.

De wijze waarop de oudercommissie functioneert, kan nagelezen worden in het Reglement van de Oudercommissie.
In de hal van BSO De Witte Tovertuin ligt een exemplaar van dit reglement, deze kunt u inzien.

De vergader datums van alle locaties hangen per locatie in de hal, hier staan ook de contact personen op benoemd. Vergaderen doen we minimaal 4 x per jaar.


Alle vergaderingen starten om 20.00 uur s’avonds tot nu toe op de locatie zelf, alleen Drieborg vergaderd ook in Bellingwolde.

Een oudercomissie bestaat altijd uit een;

Voorzitter

Secretaris

Algemene commissielid

Vanuit elke groep moet er in iedergeval iemand vertegenwoordigd zijn!